İZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN VELİ BİLGİLENDİRME METNİ

     İz Spor Kulübü Derneği, veri sorumlusu olarak, velisi olduğunuz öğrencimizin kişisel verilerini toplamakta, işlemekte ve gerekli olması halinde aktarabilir.

     İz Spor Kulübü Derneği, kişisel verileri, İz Spor Kulübü Derneği’ne yapmış olduğunuz başvurular kapsamında, tarafınızca doldurulan formlarla, söz konusu formların ekinde yer alan kimlik fotokopileri, sağlık raporu, spor faaliyetlerine katılım için istenen belgeler ya da benzeri vasıtalar ile toplamaktadır.

     Sporcu kişisel verilerinin yurt içi ve yurt dışında sportif faaliyetlere katılım için gerekli olması, söz konusu faaliyetlere katılım için kanunen belirtilen şartların sunulması, sponsorlarımıza, konaklama için otel ve konaklama merkezlerine, kamp ve faaliyetler için spor tesisleri ve organizasyon komitelerine, ulaşım için tur ve seyahat şirketlerine aktarımı söz konusu olabilmektedir.

     Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda, sporcularımızın performans iyileştirmelerini ve başarılarını tanımak ve takip etmek için, zaman zaman tesislerimizde, internet sayfalarımızda, internet uygulamalarında, mobil uygulamalar ve sosyal medyada yer alabilmektedir.

Velisi olduğunuz öğrencilerimizin kişisel verilerinin İZ Spor Kulübü Derneği tarafından işlenmesi ile ilgili olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

      Söz konusu hakkınızı kullanmak için,

      Spor Kulübü yetkililerine yazılı olarak,

   Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle; bilgi@izsporkulubu.com adresine e-posta ile iletebilirsiniz.

      Velisi olduğunuz öğrencilerimizin kişisel verileri ile ilgili bilgi talepleriniz, 30 günü geçmemek zorunluluğu ile yazılı olarak cevaplanacaktır.

      Sporcunun ya da velinin kendi el yazısı ile aşağıdaki açıklama alanına “Okudum, anladım” yazması gerekmektedir.

      Açıklama Alanı:

 

Veli İsim-Soyisim:____________________________________________ Tarih: ___________________

İMZA

BASKETBOL EĞİTİMİ - YÜZME EĞİTİMİ - NGL - KAMPLAR - ATÖLYELER - ETKİNLİKLER - NEXT GENERATION LEAGUE - BASKETBOL OKULLARI

Telif Hakkı © 2019 İZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - Tüm Hakları Saklıdır